کمیته ماهیگیری ورزشی استان اصفهان به مناسبت هفته المپیک یک جشنواره ماهیگیری در دریاچه زاینده رود برگزار مینماید .

این جشنواره در روز جمعه 95/5/1 و از طلوع آفتاب تا ساعت 10 صبح میباشد .

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09131060685 تماس بگیرید .

شرکت در این برنامه رایگان میباشد.

منبع : باشگاه ماهیگیران ورزشی اصفهان |اطلاعیه جشنواره ماهیگیری ورزشی در دریاچه زاینده رود 95/5/1
برچسب ها : جشنواره ,ماهیری ,دریاچه زاینده ,جشنواره ماهیری ,ماهیری ورزشی